Cenovnik usluga

UslugaCena u dinarima
Stomatološki pregled800
Jednopovršinska helio plomba2500
Dvopovršinska helio plomba2800
Tropovršinska helio plomba3200
Amalgamska plomba

Peskarenje zuba – po vilici
2000

1500
Peskarenje zuba -obe vilice2600
Nadogradnja zuba sa pulparnim kočićem5000
Nadogradnja zuba sa fiberglas kočićem5000
Parapulparni kocić700
Uklanjanje kamenca i mekih naslaga2500
Obrada parodontalnog džepa1500
Ordinacijsko beljenje zuba (po vilici)6000
Kućno beljenje zuba (po vilici)7000
Nakit za zube1500
Aplilacija leka1500
Prva pomoć1500
Subpodloga500
Lečenje kanala (jednokoreni zub)1400
Lečenje kanala (dvokoreni zub)1800
Lečenje kanala (trokoreni zub)2000
Definitivno punjenje kanala (po kanalu)500
Vađenje zuba sa anestezijom2500
Komplikovano vadjenje zuba4000
Vađenje mlečnog zuba1200
Glas-jonomer plomba na mlecnom zubu1500
Kompozitna (bela) plomba na mlečnom zubu2000
Aplikacija leka na mlečnom zubu1500
Zalivanje fisura1700
Uklanjanje mekih naslaga sa mlečnih zuba i edukacija o pravilnoj oralnoj higijeni1500
Metalokeramička krunica9600
Bezmetalna krunica18000
Akrilatna proteza24000
Fleksibilna proteza41000
Skeletirana proteza

Terapija alveolita

Fluorizacija zuba

Izrada splintova za bruksizam

Kompozitna faseta
41000

1500

2000

6000

3000
Trudimo se da cene za stomatološke usluge u našoj ordinaciji uvek budu ažurirane. Insistiramo na transparentnosti i želimo da svima koji pretražuju cene za stomatologe u Nišu, omogućimo sve potrebne informacije pre dolaska kod nas.